SE-nr  1950 9176
Xara Web  Designer 15 Premium
© Ajourført: 29. november 2018
   GFV Gladsaxe Film- & Videoklub

Kommende arrangementer:

Onsdag den 5. december 2018 kl. 19:30 Denne aften vil Ove Nysum fortælle noget om lydredigering. Onsdag den 12. december 2018 kl. 19:30 uleafslutning - tilmelding! læs nærmere i programoversigten!
Så gik den sommer - og for de fleste vist ret godt. Masser af sol og mulighed for gode optagelser. Dagens længde svinder og de indendørs sysler  kalder. Så er detym vi bl.a. skal i gang med at ordne og arrangere billed-og videohøsten. Video skal altid redigeres for at få fortalt historien. Synes du ikke, der er noget. der kan redigeres, har du nok optaget for lidt. Så kan du passende gøre det bedre næste gang. Vi har vore ugentlige mødeaftener om onsdagen, hvor vi henter ny inspiration og viden til vor hobby. Vi har altid plads til andre, der deler vor interesse. Kig indenfor en onsdag aften. Kom Bare!
Skru op for lyden!
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub

Kommende arrangementer:

Onsdag den 5. december 2018 kl. 19:30 Denne aften vil Ove Nysum fortælle noget om lydredigering. Onsdag den 12. december 2018 kl. 19:30 uleafslutning - tilmelding! Læs nærmere i programmet>
 
Gladsaxe Film- & Videoklub er en forening for alle med interesse for at arbejde med levende billeder. Målet er at blive dygtigere til at lave interessante billedfortællinger. Det drejer sig om at fortælle en historie - altså være “storyteller” i bedste historiske tradition. Rigtig mange har med moderne teknik - tablet, smartphone eller kompaktkamera -  mulighed for at optage levende billeder i god teknisk kvalitet. Det er jo ikke længere nødvendigt at råde over et specielt, dedikeret videokamera. Der er mange veje til “levende” billeder. Resultatet lever måske ikke altid helt op til forventningerne. Ikke nødvendigvis et stort problem, for med kendskab til få, enkle grundregler er du godt rustet til at skabe interessante historier, som kan fængsle dine tilskuere - og iøvrigt få bedre hold på minderne. Du er godt på vej som “storyteller”. Hovedvægten for aktiviteterne i vores klub ligger derfor på dine egne optagelser, hvor du vil lære, hvordan du gør din video mere interessant ved at redigere i optagelserne (brug kun det bedste), give den tekster, underlægningsmusik og indtale kommentarer. Har du spørgsmål omkring video, kan du roligt tage dem med i klubben. Så hjælper vi dig så vidt muligt videre. Vort mødeprogram består dels af praktiske aktiviteter, hvor medlemmerne udveksler erfaringer og udvikler deres færdigheder, dels af møder, hvor de fortæller om egne erfaringer og viser eksempler på udvalgte produktioner.
Klubben har en aktiv ngdomsafdeling, GUF Gladsaxe Ungdoms Film- & Videoklub, som arrangerer sommerferieaktiviteter for børn og unge i Gladsaxe kommune samt har løbende klubaktivitet. GUF har egen Facebook-side. Gladsaxe Film- & Videoklub er stiftet den 7. februar 1962.  Klubben har hjemsted i Gladsaxe kommune, og klubben har et godt samarbejde med kommunen og andre lokale fritidsforeninger.  Klubben råder over studiefaciliteter, biograf med stort lærred (108”)  og 30 pladser samt opdaterede redigerings- computere, lys og lydfaciliteter Medlemssammensætningen i klubben er alsidig og dækker over mange ekspertiser.  Klubben er der både plads til begynderen og den mere  erfarne. Fik du lyst til at se, hvad vi laver i klubben, er du altid velkommen til at gæste os et par mødeaftener.   Ring gerne i forvejen. Så guider vi dig hen til vore klublokaler på  Skovbrynet Skole, Værebrovej 156, Indgang i gavlen efter indgang A, 2880 Bagsværd. Du kan kontakte           Lars F. Hansen (tlf. 3049 1520). ).   Klubbens telefonnummer i klublokalerne er: 6151 6346. Vi mødes  onsdag aften kl. 19:30  fra september til maj.
SE-nr  1950 9176
Xara Web  Designer 15 Premium
© Ajourført: 29. november 2018
   GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
Om klubben: Gladsaxe Film- & Videoklub er en forening for almindelige mennesker, som interesserer sig for at arbejde med levende billeder og dygtiggøre sig på dette felt. Målet er kort fortalt at lave bedre billedfortællinger ud fra vor formåen. Det drejer sig nemlig om at fortælle en historie - altså være “storyteller”. Hovedvægten for aktiviteterne i vores klub ligger på dine egne optagelser, hvor du vil lære, hvordan du gør din video mere interessant ved at redigere i optagelserne (brug kun det bedste). give den tekster, underlægningsmusik og indtale kommentarer. Har du problemer omkring video, kan du roligt tage dem med i klubben. Så hjælper vi dig videre. Har du lyst til at se, hvad vi laver i klubben, er du velkommen til at besøge os uforpligtende som gæst på et par mødeaftener. Ring gerne i forvejen, så vi kan guide dig hen til vore mødelokaler. Skovbrynet Skole,  Værebrovej 156, 2880 Bagsværd. Klubbens telefonnummer på mødeaftener: 6151 6346. Du kan kontakte         Lars F. Hansen (tlf. 4466 1632). Så  er du sikker på ikke at gå forgæves.
SE-nr  1950 9176
Xara Web  Designer 15 Premium
© Ajourført: 29. november 2018
   GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
Onsdag den 1. august 2018 kl. 19:30 Åbner/lukker:  Bestyrelsen En tredieddel af klubben var mødt op til dette første rendezvous før den ny sæson, Ingen af programgrupperne var fuldtallige, men vi fik en god diskussion m ed flere ideer og forslag til kommende programmer. Så der er noget at arbejde videre med. Onsdag den 8. august 2018 kl. 19:30 Åbner/lukker:  Bestyrelsen Programgrupperne fastlægger programmet for de aftener i sæsonen, de har ansvaret for. Onsdag den 15. august 2018 kl. 19:30 Åbner/lukker:  Info-gruppen Forberedelse til Gladsaxedagen. Vi havde en hyggelig aften med gode historier - og sandelig fik vi også løst et par problemer. Ikke så ringe endda! Onsdag den 22. august 2018 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 1 /John Kaffetjans:  John Fantasi og lyd (Kan lyd stå alene?) Vi startede op med at se de flotte plancher med billeder fra klubbens liv. som Jørgen og John har samlet sammen til brug på klubbens stand til Gladsaxedagen 2018. Flot arbejde med hjælp fra AV-centralen. Selv om webmaster Leif havde misforstået det, præsenterede John et indlæg om fortælling -  kun i lyd. Det gode gamled DR hørespil. Interessant og med stof ril eftertanke. Efter kaffepausen viste Lars en finstruktiosilm om droneflyvning, produceret af Einar Ritsmer. (Sikke mange regler, man skal overholde.) Lørdag den 25. august 2018 kl:  13 - 18. Tovholder: John GLADSAXEDAG 2018 Det var en velbesøgt Gladsaxedag. Vor stand havde flere gode tiltag, som tiltrak en del interesserede, men som vanligt skaber næppe den store medlemstilgang. Vi fik god kontakt tul flere foreninger, som viste interesse for at få produceret video til hjemmesider. Den slags opgaver ligger godt for os. Der var også fin interesse om konkurrencen hvor præmien er en mini-drone. Vejret var med os - bortset fra den sidste halve time. Stor ros til John og teamet. Onsdag den 29. august 2018 kl. 19:30 Programansvar: Info-gruppen Program: Tilbagemelding om forløbet af Gladsaxedagen. Lige som sidste år havde vi en god placering  ud mod Søborg Hovedgade. Der var lagt et tort forarbejde i at få en tiltrækkende stand. Det var i høj grad lykkedes med de store fotoplancher med billeder af klubbens historie, som endda indgik i en konkurrence , hvor gevinsten var en minidrone. Vinderen er udtrukket,, og det blev Alexander Hansen. Vinderen kontaktes direkte.. Placeringen sammen med GUF fungerede til begges tilfredshed. Mindre heldigt er det derimod, at hovedscenen s placering lige bagved os, fordi lydstyrken fra de optrædende kunstnere og bands overdøvede al samtale. Hvor var miljøkontrollen med en lydmåling? Iøvrigt fik vi etableret kontakter til flere af de andre foreninger om fremtidige videoprojekter. Det artbejdes der videre med. Onsdag den 5. september 2018 kl. 19:30 Programansvar: Bestyrelsen Kaffetjans: Ejvind Velkommen til den ny sæson. Vi llagde ud med det klassiske glas kølig hvidvin - sådan burde alle møder starte. Formand Lars holdt sin velformulerede ptimistiske tale, og herefter kunne vi indtage biografen - samtlige medlemmer minus sygemeldte Tommi -plus 4 ledsagere. Årets filhøst var ikke stor - kun 4 film i alt. Det må medlemmerne kunne gøre bedre! SOMMERKONKURRENCE. FILMLISTE Titel Producent Sollér Leif Gredsted 1. plads og vinder Sumo Viggo Buje 3. plads Quedlinburg 2018 Lars Hansen 2. plads Grind Leif Christiansen 4. plads Onsdag den 12. september 2018 kl.: 19:30 Programansvar:  Gruppe 3   Leif C Kaffetjans:  Ferry Program 1. Ekstraordinær generalforsamling gik smertefrit. Vedtægtsændringen som lovliggør vor 33 årige praksis for kassererens bemyndigelse blev vedtage enstemmigt. Leif C havde forberedt en liste med produktioner til til udtagelse til Sjællandsstævnet. Efter gensyn og snak kom den endelige liste til at se således ud; Titel Producent Mari Mari Viggo Buje Talisman – magiske objekter Sven E. Ottosen Solléér Leif Gredsted Quedlinburg  2018 Lars Hansen Samlet spilletid:  0:24:15 Således fik vi på samme tid både udvalgt produktioner til Sjællandsstævnet og talt lidt om deltagerne i sidste uge sommerkonkurrence. Endelig kinne vi gå til kaffen, som Ferry på glimrende vis havde forberedt til os. Onsdag den 19. september 2018 kl. 19:30 Programansvar:  Gruppe 2 Kaffetjans:  John - fik assistance af Søren. Samtidig var optagelsen debut for brugen af klubbens nyanskaffede farvekort til indbyrdes afstemning ved flerkameraproduktioner. Som led i klubbens Brass Band projekt havde en del af teametværetx-rite  på besøg hos orkestrets mangeårige dirigent, tubaist, organist m.v. Carl Viggo Jespersen, som blev interviewet på sin daglige arbejdsplads ved orglet i  Fløng Kirke. Det var oplæg til en intens teknisk diskussion om hvidbalance, farvetemperatur, kameravinkler, billedfrekvenser, filformater og andet godt i den sammenhæng. Viggo har efterfølgende udarbejde en guide for flerkameraproduktion. Du kan se et udkast HER! Under kaffen fortalte Lars om forberedelserne til Sjællandsstævnet 2018, hvor vi nu er så tæt på selve dagen den 17. november i lokalerne på “Telefonfabrikken”. Der bliver behov for mamnge hjælpende hænder, hvi det skal blive den forventede succes. Lars udsender en liste med de mange opgaver, og medlemmerne opfordres stærkt til at melde sig til. Det skal nok blive rigtig sjovt! Onsdag den 26. september 2018 kl. 19:30: Programansvar:  gruppe 1    Kaffetjans:  Jørgen Olsen Planlægning: Videooptaghelse af FDF Gladsaxe Brass Band jubiluæmskoncert Viggo har udarbejdet en “Guide til optagelse med flere kameraer”. Viggo gennemgik proceduren for standardiseret  manuel hvidbalanceindstilling for i videst muligt omfang at undgå synlige billedafvigelser mellem vore forskellige kameraer. Derefter gik vi i studiet, hvor vi med vor nyindkøbte skærmsplitter kunne betragte billedet fra 4 kameraer side-om-side på samme skærm. Samtidig indstillede alle manuel hvidbalance på swt anskaffede X-Rite farvekort. Resultatet blev, at alle sammenbragte kameraer uden større besvær kunne lave identiske billeder. Hermed er proceduren fastlagt. Guiden findes her på hjemmesiden undern “Artikler”. Hent:   “Guide til optagelse med flere kameraer”. Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 19:30: Programansvar:  Gruooe 1 Kaffetjans:  Leif C Forberedelse: Videooptaghelse af FDF Gladsaxe Brass Band jubiluæmskoncert. Igen havd e Viggo, Leif G og Lars været på interview-optagelse. Nu er der kommet styr på lyden, men vi fik igen en længere diskussion om rette billedudsnit ved 2-kamera optagelse. Den perfekte løsning er vist ikke fundet endnu. Fredag den 5. oktober 2018 kl. 18:00 Generalprøve på jubilæumskoncerten med FDF Gladsaxe Brass Band. Lørdag den 6. oktober 2018 kl. 12:30 (foreløbigt) Videooptagelse af FDF Gladsaxe Brass Band Jubilæumskoncert Tovholder: Jørgen Olsen Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 19:30: Programansvar:  Gruppe 3 Kaffetjans:  Ole Bengtsen Vi så nogle optagelser fra Brass Band koncerten i lørdags, Igen blev vi ramt af dårlig planlægning af lyssætningen til skade for vore optagelser. Mon ikke der alligevel kommer et godt slutfacit. Tak til Ole, spm redede os ud af koks i kaffetjansen. Onsdag den 17. oktober 2018 kl. 19:30: Programansvar:  Lars og Leif C Kaffetjans:  Lars assisteret bl.a. af ven Opfølgning på forberedelserne til Sjællandsstævnet 2018 læørdag den 17. november i aktivcentret.. Vore egne medlemmer er har jo en rolle både med at deltage og give en hånd med. Lars vil orientere om hvordan planen ser ud, og Leif C vil vise hvordan vi forestiller os afviklingen af det varierede filmprogram. LVi så lidt frja forskellige playlister, Pausefilmen virkede noget for lang, og den ledsagende lydide var for bombastisk. Det ser Leif C  på igen. Vi manglede også at finde den rette medieafspiller til afviklingen. (Det ser ud til at AVS Media Player kan løse opgaven.) ars kom med et oplæg til redigering af vores GFV dokumentarfilm, som 14 af klubbens medlemmer p. t. har været med i som skuespiller eller tekniker. Herunder er der også et tilbud om at være med i redigeringsarbejdet. Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19:30 Programansvar:  Gruppe 3 Kaffetjans:  Kim Vulpius På det seneste har vi arbejde med produktioner med flere kameraer. Vi samler op på erfaringerne herfra. Med udgangspunkt i optagelserne fra FDF Brassband koncerten guidede Viggo os igennem Udfordringer med synkronisering og kameraskift i postproduktionen. Vi fik talt en hel del om lavpraktiske men ikke uvæsentlige problemer fordi man ikke er vidende om jvad der sker på optagedagen, dårlige lysforhold, ingen mulighed for at få kameraer placeret  - ikke optimalt - men dog med nogenlunde oversigtsforhold. Det er kort sagt er det stærkt fristrerende, når man ingen indflydelse har på væsentlige parametre. Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19:30 Programansvar:  Gruppe 2 Denne aften drog vi  ud af huset og besøgte Ole Bengtson i Pederstrup.  Efter en heftig velkomstdrink blev vi bænket i biografen foran den store fladskærm, og programmet kunne begynde på aftenens tre programpunkter: Først viste Viggo med forskellige eksempkler forskellen mellem HD og 4K. Derefter fortalte Ole om medieplayere og forklarede fordelen ved brug af medieplayer. Ole er især ret begejstret for Nvidia Shield playeren (link), som gør det nemt at se alting overalt - bare installationerne er til det, d.v.s. netværk (gerne kablet)  og streaming m.m. Også en mulig løsning til vore klublokaler - alt styret med en enkelt fjernbetjening. Ganske tankevækkende! Endelig blev der serveret kaffe med æblekage. En særdeles vellykket aften “ude på landet” - synd for de par stykker, som i stedet var gået til kommunalt foreningsmøde på Rådhuset. Onsdag den 7. november 2018 kl. 19:30 Programansvar:  Gruppe 1 / John Jensen Kaffetjans:  Leif Juel Program:  Vi har ofte diskuteret opbygningen af en video. Hvordan skærer man sin historie, så den også er interessant for andre end en selv. John og Viggo havde overværeet et foredrag på messen Expo proAV, af videojournalist Kristian Frederiksen. Hans foredrag ”Sådan skærer du din historie!” beskæftigede sig netop med emnet. John havde optaget noget af præsentationen. Et godt initiativ under vanskelige forhold. Onsdag den 14. november 2018 kl. 19:30 Programansvar:  Bestyrelsen Kaffetjans:  Ole B Sjællandsstævnet 2018 - de sidste forberedelser Lørdag den 17. november 2018 kl.  10:00 SJÆLLANDSSTÆVNET 2018 på Telefonfabrikken. Så fik vi afhpldt årets stævne. Stor tak til alle, der bidrog til det meget vellykkede forløb. Det ku’ vi godt være bekendt. Der var også fin tilslutning: 54 i alt - godt 50% flere end til stævnet sidste år i Lyngbuy. Endelig fik vi et godt resultat af vor deltagelse: Viggo Buje fik Sølvmedalje for “Mari Mari”, Leif gredsted fik Bronzemedalje for “Sollér”. Lars F. Hansen fik Diplom for “Quedlinburg” og Sven E. Ottosen fik Diplom for “Talisman - magiske objekter”. Du finder en samlet resultatliste med placeringer og dommerkommentarer HER! Læs også mere her! Onsdag den 21. november 2018 kl. 19:30 Programansvar:  Stævneudvalget Kaffetjans:  Ove Sjællandsstævnet 2018 - tilbagemelding om arrangementet ved Leif C:. Stævnet var en succes på flere måder. Alle vore film var blevet honoreret: 1 sølvmedalje, 1 bronzemedalje og 2 diplomer Stævnet blev afviklet i overensstemmelse med planen, og ei modtog mange posutive tilkendegivelser fra tilfredse gæster. Dommerne havde lagt et stort arbejde og der var kommentarer til alle film. Ros og tak til alle hjælpere fra klubben. Onsdag den 28. november 2018 kl. 19:30 Kaffetjans:  Peter K Programansvar:  Gruppe 1 / Lars Lars demonstrerede hvordan man redigere en flerkameraproduktion, som fx FDF Brassband i MAGIX PRO X10. Målet var af få flere medlemmer i gang med editering, også af klubprojekter. Onsdag den 5. december 2018 kl. 19:30 Programansvar:   Gruppe 2 Kaffetjans:  Sven Denne aften vil Ove Nysum fortælle noget om lydredigering. Onsdag den 12. december 2018 kl. 19:30 Programansvar:  Gruppe 3 JULEAFSLUTNING m/ledsagere. Programmet bliver som sædvanligt med med gran, hygge, gløgg, æbleskiver, banko og sådan noget  - der  skal nok blive sørget for god julestemning. Tilmelding på liste i klubben eller e-mail til Leif C. HUSK: Koner og kærrester er velkomne! - NU ØNSKES ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL Onsdag den 9. januar 2019  kl. 19:30: Programansvar:  Gruppe 1 Kaffetjans:  Søren Wang GODT NYTÅR 2019 Onsdag den 16. januar 2019 kl19:30: Programansvar:  Gruppe 2 Kaffetjans:  Yiggo   Onsdag den 23. januar 2019 kl. 19:30: Programansvar:  Gruppe 3 Kaffetjans:  Ejvind Sidste frist for aflevering af film til klubmesterskabet Du kan hente mere materiale om klubmesterskabet her: Regler for klubmesterskabet Tilmelding til klubmesterskabet Produktionerne afleveres til Leif C (Mail) Onsdag den 30. januar 2019  kl. 19:30: Programansvar:  Gruppe 1 Kaffetjans:  Ferry Klargøring af lokaler til fødselsdag og mesterskab Onsdag den 6. februar 2018, kl. 18:00 Programansvar m.m.:  Gruppe 1  Klubbens fødselsdag (57 år) samt Klubmesterskab 2019 m/ledsager Onsdag den 13. februar 2018, kl. 19:30: Programansvar:  Gruppe 2 Kaffetjans:  John Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19:30; Programansvar:   Gruppe 2 Kaffetjans:  Jørgen Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19:30; Programansvar:   Gruppe 1 Kaffetjans:  Kim Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19:30; Programansvar:   Gruppe 2 Kaffetjans:  Lars Onsdag den 13. marts 2019 kl. 19:30; Programansvar:   Gruppe 2 Kaffetjans:  Leif C Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19:30; Programansvar:   Gruppe 3 Kaffetjans:  Leif G Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19:30; Programansvar:   Gruppe 3 Kaffetjans:  Leif Juel Onsdag den 3. april 2019 kl. 19:30; Programansvar:   Gruppe 1 Kaffetjans:  Ole B Onsdag den 10. april 2019 kl. 19:30; Programansvar:   Gruppe 1 Kaffetjans:  Ove Sidste frist for forslag til generalforsamlingen Onsdag den 17. april 2019 kl. 19:30; Programansvar:   Gruppe 2 Kaffetjans:  Peter K Onsdag den 24. april 2019 kl. 19:30; Programansvar:   Bestyrelsen Generalforsamling Onsdag den 1. maj 2019 kl. 19:30; Programansvar:   Gruppe 2 Kaffetjans:  Sven Onsdag den 8. maj 2019 kl. 19:30; (Onsdag før St.Bededag) Programansvar:   Gruppe 3 Kaffetjans:  Søren Onsdag den 15. maj 2019 kl. 19:30; Programansvar:   Gruppe 3 Kaffetjans:  Viggo Onsdag den 22. maj 2019 kl. 19:30; Programansvar:   Gruppe 1 Kaffetjans:  Ejvind Onsdag den 29. maj 2019 kl. 19:30; (Onsdag før Kr.Himmelfartsdag) Programansvar:   Gruppe 1 Kaffetjans:  Ferry Onsdag den 5. juni 2019 kl. 19:30; (Onsdag før pinse/grundlovsdag) Intet møde! Onsdag den 12. juni 2019 kl. 19:30; Åbner/lukker;  Gruppe 2 Åbent hus - intet fastlagt program. Onsdag den 19. juni 2019 kl. 19:30;
Mødeprogram 2018-2019:
SE-nr  1950 9176
Xara Web  Designer 15 Premium
© Ajourført: 29. november 2018
   GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
SJÆLLANDSSTÆVNET 2018 Sjællandsstævnet 2018 arrangeres af GFV Gladsaxe Film- & Videoklub. Det afholdes Lørdag den 17. november 2018 Morgenkaffe og registrering fra kl. 9:00 Velkomst og filmvisning m.m. fra kl. 10:00 Hvor: Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus Telefonvej 8 2860 Søborg ¨                                                                        Find vej! Afleveringstermin for videoproduktioner til Sjællandsstævnet 2018: mandag den 8. oktober 2018 Download invitation:   .                   NY version 9 Følgende klubber er tilmeldt Sjællandsstævnet 2018;   Greve Videoklub   (GVK) •                Zoom, Frederiksberg Foto- og Videoklub (ZOOM) •                 Amager videoklub  (AVK)                    Lyngby Videoklub  (LSK)   Grønnegade Videoklub  (GGC)   Roskilde Videoamatører   (RVA)   Rødovre Film- og Videoamatører   (RFV)   Gladsaxe Film- & Videoklub   (GFV) Dommere: Klaus Buron (AVK) Svend Erik Holde (RVA) Flemming Jensen (RFV) Følgende regler mv gælder for Sjællandsstævnet 2018: Vedtægter Konkurrenceregler Stævnet sluttede emd bekendtgørele af dommernes afgørelse: Du finder en samlet oversigt over filmene i rangorden med evt. tildels præmie samt dommerkommentarer HER!
SE-nr  1950 9176
© Ajourført: 29. november 2018
Xara Web  Designer 15 Premium
År Producent Titel Længde 2018 Sven E. Ottosen Talisman - Magiske Objekter 0:03:00 2017 Leif Christiansen Horne Kirke 0:04:20 Playliste 2016 Jørgen Olsen Ildsjælene 0:19:35 Playliste 2015 Lars F. Hansen Vores Caminotur 0:13:45 2014 Eyvind Dekaa Glem ikke Yolanda 0:13:45 2013 Eyvind Dekaa Guided tur på koldkrigsmuseet 0:18:30 2012 Lars F. Hansen Villa Ephrussi de Rothschild 0:06:38 2011 Søren Wang Ladda Resort 0:22:40 2010 Ove Nysom Besøg i Andelslandsbyen Nyvang 0:10:30 2009 Sven E. Ottosen Livet i Børnehøjde 0:10:00   (NB: Må ikke vises offentligt!) 2008 Sven E. Ottosen Rørsmeden 0:11:15 2007 J. Møller Andersen Gladsaxebanden filmer i Fredericia 0:18:00 2006 Gladsaxe-banden Det jyske Klondyke 0:20:00 2005 Gladsaxe-banden Vi besøger Brande 0:15:00 2004 Børge Traun På Museum med Morten 0:15:00 2003 Ejvind Solberg På sporet af Prag 0:10:15 2002 Ulrik E. Nielsen Tidlig Morgen 0:05:00 2001 Søren Bygbjerg En Hjertesag 0:05:00 2000 Frits Thorup Videokursus 0:07:00 1999 Ove Nysom Livets Lys 0:06:10 1998 Ove Gendrup Bretagne 0:19:00 1997 Mads Nicolai  Nielsen I drømmenes Spor 0:22:30 1996 (Ændret angivelse af årstal herefter!) 1995 Ove Gendrup Mongoliet 0:19:30 1994 Kenneth Ring Romeo & Julie 0:06:40 1993 Ejvind Solberg Hansen Opera i Paris 0:06:50 1992 Ove Nysom Sommerferieaktiviteter 1991 Palle Hansen 16 Nye Poter 0:14:00 1990 Palle Hansen Bag Balladen 1989 Ejvind Solberg Hansen Rosenholm Slot 0:06:50 1988 Ove Schmidt, Kirsten Helene    og Finn Østergaard 1987 Rudi Kesller R.K.- film fra starten 1986 Rudi Kessler Skulptur 85 1985 Rudi Kessler Farø Broerne 1984 Willy Lønsted Smalfilmer i 20 år 1983 Ove Nysom Diskobugten 1982 Ove Nysom Sisimiut 81 1981 Rudi Kessler En hilsen fra Eteråret 1980 Willy Lønsted Forår i Haven 1979 Palle L. Bek Gammelt Håndværk - Nye Smykker 0:26:00 1978 Rudi Kessler ? 1977 Ove Nysom En Sommerdag 1976 Willy Lønsted ? 1975 Rudi Kessler & Willy Lønsted 1974 Jørgen Ravn 1973 Willy Lønsted 1972 ? 1971 ? 1970 ? 1969 ? 1968 Anton Hansen 1967 Svend Bertelsen 1966 Aksel Martinussen 1965 Karen Jensen Gaard 1964 Gert Schmeltz Petersen 1963 Gert Schmeltz Petersen 1962 Bent Thomsen Lille fly omkring  (se hele playlisten  fra klubbens første gruppekonkurrence i 1962: Klik her!
   GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
2017 Leif Christiansen Horne Kirke Playliste 2016 Jørgen Olsen Ildsjælene Playliste 2015 Lars F. Hansen Vores Caminotur 2014 Eyvind Dekaa Glem ikke Yolanda 2013 Eyvind Dekaa Guided tur på koldkrigsmuseet 2012 Lars F. Hansen Villa Ephrussi de Rothschild 2011 Søren Wang Ladda Resort 2010 Ove Nysom Besøg i Andelslandsbyen Nyvang 2009 Sven E. Ottosen Livet i Børnehøjde 2008 Sven E. Ottosen Rørsmeden 2007 J. Møller Andersen Gladsaxebanden filmer i Fredericia 2006 Gladsaxe-banden Det jyske Klondyke 2005 Gladsaxe-banden Vi besøger Brande 2004 Børge Traun På Museum med Morten 2003 Ejvind Solberg På sporet af Prag 2002 Ulrik E. Nielsen Tidlig Morgen 2001 Søren Bygbjerg En Hjertesag 2000 Frits Thorup Videokursus 1999 Ove Nysom Livets Lys 1998 Ove Gendrup Bretagne 1997 Mads Nicolai  Nielsen I drømmenes Spor
SE-nr  1950 9176
© Ajourført: 29. november 2018
Xara Web  Designer 15 Premium
Vi kan uden overdrivelse love, at deltagelsen i disse aktiviteter giver et stærkt kammeratskab, · masser af udfordringer og · udviklingsmuligheder, · mulighed for at prøve kræfter med opgaver ud over dagligdagen, · højt adrenalinniveau når det virkelig går løs, og ikke mindst · mange gode kontakter til entusiaster fra andre foreninger m.v. Vi er flere i klubben, der ikke kan undvære det kick, vi oplever, når ouverturen slås an og optagelsen bare skal “i kassen”. __________________________________________________________________ 6. oktober 2018 Optagelse af FDF Gladsaxes Brassband 50 åra jubilæumskoncert i Grønnemose Skoles festsal. 8. november 2017 Besøg af Palle Bek, klubmesteren fra 1979 Klubben havde besøg af Klubmester 1979, nu tidligere medlem Palle Bek og ligeledes tidligere medlem Ingjalt Just. Efter visning af 1979-vinderfilmen: Gammelt håndværk – Nye Smykker (1979- 100) optog vi dette interview. Videoteam: Medvirkende – Palle Bek, Ingjalt Just og Børge Traun Fotografer & Teknik – Leif Juel Sørensen, Søren Wang, Sven E. Ottoen, Ole Bengtsen & Lars Hansen Om baggrunden for filmen var, fortalte Palle Bek, at han i 1975 var tiltrådt som salgsansvarlig i Den kgl. Porcelainsfabriks nye salgsselskab. Der var man for nyligt begyndt produktionen af smykker, som nu skulle afsættes og især eksporteres. Som smalfilmer så han chancen for at lette sit arbejde med en film, som kunne berette om produktionsprocessen overfor kunderne. Porcelænsfabrikken betalte omkostningerne og daværende GSV Gladsaxe Smalfilm Klubleverede medlemmer til den omfattende produktionen. Filmen blev en stor succes og blev oversat til flere sprog, så den gik sin gang over en stor del af verden. 18. oktober 2017: 40 års jubilarer I år har klubben 3 medlemmer, som kan fejre 40 års medlemsskab: Ove Nysom, Ejvind Solberg Hansen og Palle Hansen. Der optages i den anledning 3 interviewfilm  som gruppeprojekter: Du kan se resultatet her: 27. august 2016 Hjertefoereningen Gladsaxe På Gladsaxedagen optager klubben en informationsvideo til Hjertefoereningen. Se videoen her: 14. maj 2016 Skatteøen Herlev Revy- og Teaterforening opfører igen Skatteøen med musik af Sebastian og tekster af Preben Harris. En flot og stoslået opsætning, som klubben foreviger på video. Se et kort uddrag her! Forår 2016 Klubben producerer webvideo til GXU Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole. Se videoen her: 26. september 2015 Ildsjælene Som en yldest til de ildsjæle, som kæmpede for at redde Aldershvile Slotsruin fra nedrivning, blev der den  26. september 2015  afsløret mindeplader ved Aldershvile Slotsruin for Ib Spang Olsen og Arne Hermann. Se videoen her! 26. December 2014 Søborg Kirke 100 års jubilæum I december 2014 kunne Søborg Kirke fejre 100 års jubilæum. Det blev bl.a. markeret med en festkoncert i kirken med opførelse af J. S. Bach’s Juleratorium  samt en festgudstjeneste. GFV medlemmer optog begge de store begivenheder, og det er blevet til et boxsæt med både en BluRay skive og en cd. Resultatet er bl.a. blevet præsenteret ved flere udslgte frestillinger i Gladsaxe Bio. Se et kort uddrag af festkoncerten her! 3. December 2014 Luciakncert på Gladsaxe Rådhus Børn fra Gladsaxe kmmunes børneinstitutiner mødtes i Rådhushallen g gav en lille koncert for Kmmunens politikere, medarbejdere, forældre og andre interesserede. Se videoen her! Efterår 2014 Promotionvideo til  hjemmesiden for Gladsaxe-Minisport. Videoen er en kort introduktion til en række sportsgrene under fællesbetegnelsen ”Minisport”. Videoen er en kombination af Stillbilleder, grafik og video, hvor speakfeltet er optaget med en greenscreen som baggrund. Baggrunden er herefter udskiftet med, de enkelte sportsgrenes logos. Se videoen her! Juni 2013 OBS-ndslag til til visning i OBS-udsendelse på DR1. Optaget for Dansk Kvindesamfunds juridiske og psykologiske kriserdgivning.. Resulterede iflg. Dansk Kvindesamfund i 4x flere henvendelser end tidligere. Kamera og ide: Jørgen Melskens, Redigering: Lars Find Hansen Se videoen her! Søndag den 2. maj 2013 optog klubben Aldershvilestævnet 2013 i Aldershvileparken. Fredag den 16. marts 2012 Optog klubben igen den traditionsrige Dragør Revy 2012, som blev opført i Kedelhuset på Wiedergården i Dragør. 27. Januar 2012 Optog klubben indvielsen af Immigrantmuseet i Farum. Der blev dels produceret en kort introduktionsvideo til museets hjemmeside, dels omfattende dokumentationsoptagelser til museets senere brug og arkivformål. Du kan se den korte introduktionsvideo her: 20. oktober 2011 fylder Gladsaxe Lokalhistoriske Forening 70 år  GFV er på pletten til jubilæumsreceptionen i Aktivitetscentret. Desuden bliver der foretaget en række yderligere dokumentationsoptagelser. Oktober 2011Klubben laver videooptagelser til optagelsen af Kai's Avis i Guiness Book of Records. Lørdag den 20. august 2011 optager klubben Gladsaxedagen 2011. December 2010 optager klubben for Gladsaxe Svømmehal en informationsvideo om det Poseidon sikkerhedssystem, som svømmehallen installerer som den første i Danmark. Systemet alarmerer svømmehallens livreddere hvis en person ligger stille i et af bassinerne i mere end 10 sekunder. Videoen vises løbende på svømmehallens informatiosskærme. Du kan se videoen her: Torsdag den 10. juni 2010 optog klubben Herlev Revy & Teaterforenings opf’ørelse af rockoperaen Aida, med musik af Elton John. Optageforholdene var ret vanskelige, og mange scener var kun oplyst med følgespot. Der forestod derfor en lang og vanskelig efterbearbejdning før det endelige resultat kunne afleveres i august. Du kan se en prøve fra forestillingen her:  andag den 26. april 2010 optog klubben Bizet's "Carmen" på Mantziusgrden i Birkerød. Det er den største produktion klubben har været indblandet i nogensinde. Ikke alene optagelsen var en stor udfordring, fordi der var ikke var noget PA lydanlg i brug, som det er sædvane ved vore revyoptagelser. Både scenen og det symfoniorkester, som medvirkede skulle dækkes lydmssigt. Også lysmssigt var det en vanskelig produktion. Men efter de mange anstrengelser var resultatet også vellykket. Du kan se et eksempel fra forestillingen her: (klik på billedet.) Fredag den 19. marts 2010 Optog klubben den traditionsrige Dragør Revy 2010, som blev opført på Wiedergrden i Dragør. Det blev igen en meget vellykket optagelse. Du kan se et eksempel fra forestillingen ved at klikke her. Torsdag den 18. juni 2009 optog klubben frluftsforestillingen "Alle Tiders Børn" på Herlev stadion Det var en spændende udfordring. På grund af "de lyse nætter" startede forestillingen først kl. 22. Men da vi bagefter skulle pakke sammen, var det til gengld blevet rigtig mørkt. (Faktisk optog vi også forestillingen den 17., men på ågrund af lynnedslag om formiddagen, kunne lysanlægget ikke reguleres. Forestillingen blev derfor gennemført med fuldt blus hele vejen. Surt show.) Forestillingen havde omkring 250 medvirkende, som nu har mulighed for at erhverve opførelsen p en flot dvd. Du kan se et brudstykke fra forestillingen ved at klikke her eller på billedet. 100 året for kvinders valgret  Blev fejret med en stor udstilling på Gladsaxe Hovedbibliotek. Gladsaxe Film- og Videoklub har til udstillingen produceret en dvd med portrætter af kommunalbestyrelsens kvindelige medlemmer. Her kan du læse omtalen i Gladsaxe Bladet den 10. februar 2009. Fredag den 30. maj 2008  optager klubben Herlev Teater & Revyforenings opførelse af musicalen HAIR. Du kan se et eksempel fra forestillingen ved at klikke her. Onsdag den 9. maj 2007  optog en gruppe medlemmer Sangforeningen Ydun's 150 års jubilæumskoncert i Christians Kirken på Christianshavn. Det var en spændende opgave, som lykkedes fint. Det var et dejligt musikprogram og teamet var enige om, at det havde været en positiv oplevelse Du kan se - og høre et eksempel fra koncerten ved at klikke her. Fredag den 20. april 2007  var klubben igen på banen som statister i et Ulrik indslag til DR1's underholdningsserie "Hiv stikket ud". Det var Frits, Leif og Jane, hvor især Frits havde en fremtrædende rolle. Se indslaget her Fredag den 6. april 2007  medvirkede 3 af klubbens medlemmer, Leif Christiansen, Ove Nysom og Jørgen Møller Andersen, i et indslag i DR1's underholdningsserie "Hiv stikket ud", som vort tidligere medlem Ulrik E. Nielsen har idéudvikletn for DR. Se indslaget her onsdag den 14. marts 2007 Børge Traun stod for arrangementet af kulturtræf i Gladsaxe hovedbibliotek: Her var offentlig adgang, og Børge Traun holdt det store arrangement i stramme tøjler. Ud over klubbens 3-kamera produktionsteam kunne man opleve:Harmonikaklubben Harmonisterne, Den Grønne Guide i Gladsaxe Jesper Bjerring Larsen,  Familieakrobaterne, samt fritidskonsulent Rikke Clausen og kulturkonsulent Helena Jørgensen Se uddrag af programmet her! Situationer fra klubbens optagelse af Situationer fra optagelsen af Rødovre Revyen 2004 Situationer fra klubbens optagelse af Farum Revyen 2005 "Den Store Løkkepose" Situationer fra optagelsen af Rødovre Revyen 2004 I efteråret 2004  optager GFV Bagsværd Amatør Scenes 50 års jubilæumsforestilling: "Grevinden af Bagsværd". Her er nogle glimt fra forestillingen.
Klubproduktioner:
   GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
KLUBPRODUKTIONER: Vi kan uden overdrivelse love, at deltagelsen i disse aktiviteter giver et stærkt kammeratskab, · masser af udfordringer og · udviklingsmuligheder, · mulighed for at prøve kræfter med opgaver ud over dagligdagen, · højt adrenalinniveau når det virkelig går løs, og ikke mindst · mange gode kontakter til entusiaster fra andre foreninger m.v. Vi er flere i klubben, der ikke kan undvære det kick vi oplever, når ouverturen slås an og optagelsen bare skal “i kassen”. - _______________________________________________________ 27. august 2016 Hjertefoereningen Gladsaxe På Gladsaxedagen optager klubben en informationsvideo til Hjertefoereningen. Se videoen her: 14. maj 2016 Skatteøen Herlev Revy- og Teaterforening opfører igen Skatteøen med musik af Sebastian og tekster af Preben Harris. En flot og stoslået opsætning, som klubben foreviger på video. Se et kort uddrag her! Forår 2016 Klubben producerer webvideo til GXU Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole. Se videoen her: 26. september 2015 Ildsjælene Som en yldest til de ildsjæle, som kæmpede for at redde Aldershvile Slotsruin fra nedrivning, blev der den  26. september 2015  afsløret mindeplader ved Aldershvile Slotsruin for Ib Spang Olsen og Arne Hermann. Se videoen her! 26. December 2014 Søborg Kirke 100 års jubilæum I december 2014 kunne Søborg Kirke fejre 100 års jubilæum. Det blev bl.a. markeret med en festkoncert i kirken med opførelse af J. S. Bach’s Juleratorium  samt en festgudstjeneste. GFV medlemmer optog begge de store begivenheder, og det er blevet til et boxsæt med både en BluRay skive og en cd.
SE-nr  1950 9176
© Ajourført: 29. november 2018
Xara Web  Designer 15 Premium
Bestyrelse m.m.
Bestyrelse: Formand Lars Find Hansen Næstformand John Poul Jensen Sekretær Viggo Buje Kasserer Leif Gredsted Bestyrelsesmedlem Leif Christiansen Suppleant Søren Wang Suppleant Ole Bengtsen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Andre tillidsposter: Revisorer Jørgen Olsen og Ove Nysom Hjemmesideredaktører Leif Christiansen og Sven E. Ottosen Videotek Leif Christiansen Kaffetjans/køkken Se i programmet Teknisk chef   Leif Christiansen  Tlf.: 2290 8660 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Programudvalg: Udvalg 1 Udvalg 2 Udvalg 3 John Poul Jensen Leif Gredsted Viggo Buje Lars Hansen Jørgen Olsen Søren Wang Leif Juel Sørensen Ole Bengtsen Leif Christiansen Sven Ottosen Ejvind Solberg Kim Vulpius Bjarne Spiegelhauer Ove Nysom Palle Hansen Ferry Pedersen Peter Kjær Peter Meder Tommi Vest Larsen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Søborg Kirke Ølprojekt Klubfilmprojekt John Poul Jensen Leif Gredsted Søren Wang Viggo Buje Jørgen Olsen Lars Hansen Jørgen Olsen Ole Bengtsen Jørgen Olsen FDF BrassBand Sjællandsstævnet Info-gruppen Jørgen Olsen Lars Hansen John Poul Jensen Søren Wang John Poul Jensen Leif Gredsted Ove Nysom Viggo Buje Jørgen Olsen Leif Gredsted Kim Vulpius Leif Christiansen Sven E. Ottosen Teknikgruppen Lars Hansen Viggo Buje Leif Christiansen John Poul Jensen Peter Meder Ole Bengtsen
   GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
BESTYRELSE m.m. Bestyrelse: Formand Lars Find Hansen  Tlf.: 39 67 03 38. Næstformand John Poul Jensen Sekretær Viggo Buje Kasserer Leif Gredsted Bestyrelsesmedlem Leif Christiansen John Poul Jensen Suppleant Søren Wang Suppleant Ole Bengtsen Andre tillidsposter: Revisorer Jørgen Olsen & Ove Nysom Hjemmesideredaktører Leif Christiansen og Sven E. Ottosen Videotek Leif Christiansen Kaffetjans/køkken Se i programmet Teknisk chef   Leif Christiansen  Tlf.: 2290 8660 Programudvalg: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 John Leif G Viggo Lars Jørgen O Søren Leif Juel Ole B L eif C Sven Ejvind Kim Bjarne Ove Palle Ferry Peter K Meder
SE-nr  1950 9176
© Ajourført: 29. november 2018
Xara Web  Designer 15 Premium
Formand: Lars Find Hansen Egebjerghuse 35 2750 Ballerup e-mail Tlf.: 3049 1520 Kasserer: Leif Gredsted Skovbovænget 92B 3500  Værløse e-mail Tlf.: 2339 4452 Webmaster & teknisk chef: Leif Christiansen Frederikssundsvej 106A, 1. tv 2400 København NV e-mail Tlf.: 2290 8660 Klubbens e-mail:    post@gfv.dk
Klubbens hjemmeside:   www.gfv.dk Telefon i klubben:   6151 6346   (Kun på mødeaftener!) Klublokale på: Skovbrynet skole, Indgang i gavlen, Kælderen, Værebrovej 156, 2880 Bagsværd
Kontakt:
   GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
KONTAKT: Formand: Lars F. Hansen Egebjerghuse 35 2750 Ballerup e-mail Tlf.: 3049 1520 Kasserer: Leif Gredsted Skovbovænget 92B 3500  Værløse Tlf.: 2339 4452 Webmaster & teknisk chef: Leif Christiansen Frederikssundsvej 106A, 1. tv 2400 København NV e-mail Tlf.: 2290 8660 Klubbens e-mail:    post@gfv.dk Klubbens hjemmeside:   www.gfv.dk Telefon i klubben:   6151 6346   (Kun på mødeaftener!) Klublokale på: Skovbrynet skole, Indgang i gavlen, Kælderen, Værebrovej 156, 2880 Bagsværd
SE-nr  1950 9176
© Ajourført: 29. november 2018
Xara Web  Designer 15 Premium
Links:
Klubbens sider: YouTube Medlemssider: Leif  Christiansen YouTube Vimeo Palle Hansen YouTube Andre hjemmesider: Sjællandsstævnet
   GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
SE-nr  1950 9176
© Ajourført: 29. november 2018
Xara Web  Designer 15 Premium
   GFV Gladsaxe Film- & Videoklub

Persondatapolitik for www.gfv.dk

www.gfv.dk er hjemmeside for foreningen GFV Gkadsaxe Film- og Videoklub, stiftet den 7. februar 1962. Klubben har hjemsted i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Film- & Videoklub er en frivillig forening for alle med interesse for at arbejde med levende billeder på amatørbasis. www.gfv.dk bruger ikke cookies og foretager ingen registrering eller opbevaring af oplysninger om besøgendes identitet. Vort webhotel www.one.com foretager statistiske registreringer af trafikken på hjemmesiden i summarisk, anonymiseret form. Finder man  vor hjemmeside via en søgemaskine, kan der der ske registrering der, som vi  ikke har indflydelse på eller adgang til. For  nærmere oplysning om omfanget heraf henvises til den pågældende søgemaskines hjemmeside. Links og mail-adresser, som er vist på www.gfv.dk. er enten modtaget  fra de pågældende organisationer/personer eller er hentet fra offentligt tilgængeligt materiale fra de pågældende organisationer/personers hjemmesider. Vi har ingen indflydelse på eventuelle registreringer på hjemmesider, der linkes til. Ønskes oplysninger på www.gfv.dk fjernet, ændret eller ajourført sendes en mail til webmaster@gfv.dk. Rettelsen vil blive behandlet hurtigst muligt. Der kan kræves dokumentation for afsenders identitet og adkomst. Webmaster 27. maj 2018 Anbefalinger:        (Præmieret af EU for perondatasikkerhed)               Browser uden registrering: Cliqz (Tyskland) Søgemaskiner uden registrering: Startpage (Holland) DuckDuckGo (USA)