SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 18 Premium
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub

Kommende arrangementer:

Onsdag den 2. junikl. 19:30 Åbent hus Onsdag den 9. junikl. 19:30 Generalforsamling Onsdag den 16. junikl. 19:30 Åbent hus - derefter SOMMERFERIE! Læs nærmere i programoversigten!
Der er lys forude - sommer og sol. Vi er tæt på, at alle vore medlemmer nu er slutvaccineret. I Gladsaxe kommune gælder lempelserne fra 21. maj 2021. Stadig med fornøden forigtighed: håndsprit, mundbind når vi bevæger os rundt m.m. Men vi kan - med ansvarlighed - forsigtigt genoptage vore sociale aktiviteter. Selvfølgelig altid i nøje overensstemmelse med myndighedernes retningslinier.
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
Onsdag den 26. maj kl. 19:30 Åbent hus hvor vi vil aftale, hvad vi kal arbejde med i den sidste del af forårssæsonen. Læs nærmere i programoversigten!
Gladsaxe Film- & Videoklub er en forening for alle med interesse for at arbejde med levende billeder. Målet er at blive dygtigere til at lave interessante billedfortællinger. Det drejer sig om at fortælle en historie - altså være “storyteller” i bedste historiske tradition. Rigtig mange har med moderne teknik - tablet, smartphone eller kompaktkamera - mulighed for at optage levende billeder i god teknisk kvalitet. Det er jo ikke længere nødvendigt at råde over et specielt, dedikeret videokamera. Der er mange veje til “levende” billeder. Resultatet lever måske ikke helt op til forventningerne. Ikke nødvendigvis et stort problem, for med kendskab til få, enkle grundregler er du allerede godt rustet til at skabe interessante historier, som kan fængsle dine tilskuere - og iøvrigt få bedre hold på minderne. Du er godt på vej som “storyteller”. Hovedvægten for aktiviteterne i vores klub ligger derfor på dine egne optagelser, hvor du vil lære at se, hvordan du gør din video mere interessant ved at redigere i optagelserne (brug kun det bedste), give den tekster, underlægningsmusik og indtalte kommentarer. Har du spørgsmål omkring video, kan du roligt tage dem med i klubben. Så hjælper vi dig så vidt muligt videre. Vort mødeprogram består dels af praktiske aktiviteter, hvor medlemmerne udveksler erfaringer og udvikler deres færdigheder, dels af møder, hvor de fortæller om egne erfaringer og viser eksempler på udvalgte produktioner.
Klubben har en aktiv ngdomsafdeling, GUF Gladsaxe Ungdoms Film- og Video, som arrangerer sommerferie- aktiviteter for børn og unge i Gladsaxe kommune samt har løbende klubaktivitet. GUF har egen Facebook-side. Gladsaxe Film- & Videoklub er stiftet den 7. februar 1962. Klubben har hjemsted i Gladsaxe kommune. Klubben har et godt samarbejde med kommunen og andre lokale fritidsforeninger. Klubben råder over studiefaciliteter, biograf med stort lærred (108”) og 30 pladser samt opdaterede redigerings- computere, lys og lydfaciliteter Medlemssammensætningen i klubben er alsidig og dækker over mange ekspertiser. Klubben har plads til både begynderen og den mere erfarne. Fik du lyst til at se, hvad vi laver i klubben, er du altid velkommen til at gæste os et par mødeaftener. Ring gerne i forvejen. Så guider vi dig hen til vore klublokaler på Skovbrynet Skole, Værebrovej 156, Kælderen Indgang i gavlen efter indgang A, 2880 Bagsværd. Du kan kontakte Lars F. Hansen (tlf. 3049 1520). ). Klubbens telefonnummer i klublokalerne er: 6151 6346. Vi mødes onsdag aften kl. 19:30 fra september til maj.
SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 18 Premium
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
Om klubben: Gladsaxe Film- & Videoklub er en forening for almindelige mennesker, som interesserer sig for at arbejde med levende billeder og dygtiggøre sig på dette felt. Målet er kort fortalt at lave bedre billedfortællinger ud fra vor formåen. Det drejer sig nemlig om at fortælle en historie - altså være “storyteller”. Hovedvægten for aktiviteterne i vores klub ligger på dine egne optagelser, hvor du vil lære, hvordan du gør din video mere interessant ved at redigere i optagelserne (brug kun det bedste). give den tekster, underlægningsmusik og indtale kommentarer. Har du problemer omkring video, kan du roligt tage dem med i klubben. Så hjælper vi dig videre. Har du lyst til at se, hvad vi laver i klubben, er du velkommen til at besøge os uforpligtende som gæst på et par mødeaftener. Ring gerne i forvejen, så vi kan guide dig hen til vore mødelokaler. Skovbrynet Skole, Værebrovej 156, 2880 Bagsværd. Klubbens telefonnummer på mødeaftener: 6151 6346. Du kan kontakte Lars F. Hansen (tlf. 3049 5020). Så er du sikker på ikke at gå forgæves.
SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 18 Premium
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
Mødeprogram 2020-2021: Onsdag den 5. august 2020 kl. 19:30 Åbent hus - intet fastlagt program Åbner/lukker: gruppe 1 / Lars De overraskende mange fremmødte gik i gang med oprydning og opbæring til container. Det gik ud over en del af det tungere overskud - det var et stort nap vi fik klaret der. Kaffen bagefter - som Lars stod for - smagte derfor ekstra godt. Onsdag den 12. august 2020 kl. 19:30 Åbent hus - intet fastlagt program Åbner/lukker: gruppe 1 Vi fik talt lidt om oprydening - situationen er nu ikke så dårlig endda - greenscreen-projekt og forskelligt andet. Programgruppe 3 fik lidt styr på deres bidrag til efterårets programmer og så havde Lars taget hånd om kaffen. Onsdag den 19. august 2020 kl. 19:30 Åbent hus - intet fastlagt program Åbner/lukker: gruppe 2 Bestyrelsen havde holdt møde, og aftenen gik med snak og forskellig problemløsning - for eks. et problem med afspilning af VHS- bånd i biografen. Ak ja, fortiden slipper man nu ikke så let af med - på flere måder forstås. John havde sørget for dejlig kaffe og brød til osten - så er der kun at sige: Tak for kaffe! Onsdag den 26. august 2020 kl. 19:30 Klargøring til sæsonstart. Åbner/lukker: gruppe 3 / Leif C Der er støvsuget, støvet af og vasket af til den store guldmedalje. Utroligt, at så få vil opleve den store arbejdstilfredsstillelse, hvor man virkelig ser et resultat af anstrengelserne. Derimod udsatte vi Johns orientering om forberedelserne til 2. del af historien om Søborg Kirke til en senere lejlighed (den 30. september 2020) med forhåbentligt lidt større medlemstilslutning. Leif C havde købt brød og fik asistance med kaffen. Onsdag den 2. september 2019 kl. 19:30 Velkommen til den ny sæson. Program og arrangement: gruppe 1 Alle medlemmer var mødt (minus en enkelt som foretrak en udsøgt middag på Malling Kro) bistået af 3 tapre ledsagere. Vi startede efter behørig afspriting med det traditionelle glas kølig hvidvin. Og så til Sommerkonkurrencen med 3-minutters film På trods af eller måske takket være utallige opfordringer var der indkommet 3 bidrag. Præsentationen tog derfor ikke lang tid, og optællingen efter afstemningen kunne klares med et 1-mands tællerhold - effektivt administreret af Lars. Resultatet blev: John s Fearless girl charging bull 1. plads Lei G s Ballonkamp 2. plads Leif C s Reykjanes 3. plads Og der var dejlig drømmekage til kaffen. Stor tak til vore deltagende damer! Onsdag den 9. september 2020 kl. 19:30 Program: gruppe 1 Kaffetjans: Viggo Kommentarer til 3-minutters film + Udtagning af film til Sjællandsstævnet. Se listen HER! Onsdag den 16. september 2020 kl. 19:30: NB: MØDET AFLYST PÅ GRUND AF CORONA-TRUSLEN ! Program: gruppe 2 /Peter Kjær Kaffetjans: Søren Peter Kjær viser nogle små, professionelle filmklip med henblik på en fælles diskussion af klippeteknik mv. Onsdag den 23. september 2020 kl. 19:30 NB: MØDET AFLYST PÅ GRUND AF CORONA-TRUSLEN ! Program: gruppe 2 / Ove Kaffetjans: Ejvind Ove Nysum fortæller om og viser en række optagelser af gudstjenester i Holmens kirke, hvor Ove har betjent 3 kameraer og op til 5 mikrofoner på samme tid. Det er besluttet, at Sjællandsstævnet i år ikke kan gennemføres i sin sædvanlige form. I år gøres de indsendte film i stwedet tilgængelige for klubberne på nettet via et link, som sendes til medlemsklubberne. Filmbedømmelsen vil blive gennemført næsten som vi kender. Resultatet bekendtgøres senere. Onsdag den 30. september 2020 kl. 19:30 Egentlig var mødet aflyst på grund fa coranaen, men vi var alligevel mødt ganske få. Respekten/frygten for coronavirus har sandelig sat sig godt fast i medlemmernes bevidsthed. De udvalgte få kunne klare et par detaljer i højttaleropstillingen – nu bliver det nok ikke meget bedre. Efter kaffen med brød som Lars havde sørget for, kunne vi lukke og slukke tidligt efter en aften under iagttagelse af alle sikkerhedshensyn. Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19:30 Kaffetjans: Lars Program; Ove Nysom Alle medlemmer var mødt på nær 3 med afbud - flot. Synd for de fraværende, for det var et fremragende program. Vi skulle nemlig indvi vor nyeste lydopsætning udført af Ove Nysom og Leif C, og med højttalere og forstærker udstationeret fra Leif C. Det var naturligvis “lige i øret”/ loud and clear. Så kom vi til hovedprogrammet, hvor Ove Nysum fortalte om og viste optagelser fra Holmens kirke, .Ove har ved flere lejlighe3der betjent op til 3 kameraer og op til 5 mikrofoner på samme tid. Ove har bl.a. optaget en gudstjenester under coronanedlukningen. Vi så gudstjenesten til Kristi Himmelfartsdag, som blev gjort tilgængelig for kirkens menighed via YouTube - men kun på selve dagen. Aldrig før i klubbens historie har vi vist oplevet en gudstjeneste med så god lyd i vore ydmyge lokaler. Vi fik også flere andre overbevisende eksempler på Ove’s optagelser fra kirken. Alt i alt meget imponerende og dejligt at høre på. Lars havde sørget for ar kaffen stod klar. Til sidst kunne vi spritte hænder en sidste gang, inden vi gik ud i mørket (de udendørs lamper var nemlig igen gået ud) efter endnu en god aften i klubben. Onsdag den 14. oktober 2020 kl. 19:30 Program: gruppe 1 Kaffetjans: Leif C Peter Kjær øste ud af sin store viden om filmkunstens hemmeligheder. Vi kom bl.a. forbi Marilyn Monroe, Casablanca, Chaplin’s Moderne Tider og masser af andet film-guf. Enspændende 1½ times kavalkade. Heldigvis har Peter endnu mere på lager, så han komme r nok igen vee e4n senere lejlighed. Leif C havde sørget for citronmåne til kaffrn, som blev brygget med assistance fra Leif J. Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19:30 Program: gruppe 1 Kaffetjans: Leif G Selv om de fleste allerede havde set sjællandsstævnets film på nettet - der skulle nemlig publikumafsermmes - sllerede i søndags - bød aftenens program på gensyn med pg diskussion af alle film minus vore egne. For at gørr os mere beredt til bedømmelsesopgaven havde Lars forberedt et oplæg om bedømmelse af film, basrtet på filminstituttets hjemmeside. På den måde blev det et langt program, men vi nåede endelig til kaffen. Søndag den 25. oktober kom resultatet af Sjællandsstævne 2020. Vi klarede os rigtig godt i konkurrencen: Der var sølvmedaljer til: “Nybro Kro”, produceret af John P, Jensen, Leif Juel, Leif Christiansen og Søren Wang. “Azorerne” produceret af Leif Gredsted. Broncemedalje til: “Kagsåen” produceret af Viggo Buje, Sven E. Ottosen og Ole Nengtsen, “Go Monkey Klatreparken” produceret af Leif Gredsted, Ove Nysom og Peter Kjæt.. Diplomer til: “Feartless Girl Charging Bull” produceret af John P. Jensen, og “Emil på Skattejagt” produceret af Lars F. Hansen. Publikumprisen gik fortjent til: “Azorerne” produceret af Leif Gredsted. Tak til dommerne fra Fredericia. Du finder den samlede oversigt over bedømmelserne HER! Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 19:30 Program: gruppe 2 Kaffetjans: Leif J Klubbens aften: Hvordan kan klubben fingere videre under corona-begrænsningerne? Vi havde fuldt fremmøde - bortset fra 4 afbud. Premieren på de nyeste, strengere coronaregler forløb perfekt. Alle huskede mundbind ved ankost/afgang samt flittig brug af håndsprit. Der var afgjort stemning for at holde aktiviteterne igang , så længe det kunne holdes forsvarligt inden for de gældende retningslinier. Vi er kun 13 medlemmer, så sandsynligheden for at der møder mere end 10 op, er nok ret lille og i givet fald kan vi fordele os i 2 rum. Dernæst diskuterede vi, hvad vi kunne/skulle starte af aktiviteter for både at have noget at lave, og selvfølgelig gerne noget der interesserer os alle. Programudvalg 3/Viggo lovede at gennemføre klubaftenens program d. 11. november, så vi får lavet nogle flere Svalerute oplevelsesvideoer og vi blev alle opfordret til at komme med en synopsis eller i det mindste nogle input til et eller flere Svalerutens punkter. Programudvalæg 3/Viggo sender mere information ud før mødet 11. november.. Efter kaffen med individuelt indpakkede muffins til, kunne vi igen smutte ud i efterårets mørke. Onnsdag den 4. november 2020 kl. 19:30 Program: gruppe 2 Kaffetjans: Det var lidt uklart, men med bidrag bl.a. fra Lars, Peter og Sven lykkedes alt til perfektion. Vi var begyndt med Leif Gredsted’s spændende video fra Guatamala. Et pust fra det virkelige, vilde liv. Onsdag den 11. november 2020 kl. 19:30 Program: gruppe 3 Kaffetjans: Ove Svaleruten. I aften diskuterer vi om og hvordan vi skal fortsætte vores klubprojekter med udgangspunkt i Svaleruten. Hvis der er interesse for at fortsætte, sammensættes der hold og steder. Liste over Svaleruteprojekterne finder du HER! Du kan se de hidtil prosucerede Svalerutevideoer HER! Onsdag den 18. november 2020 kl. 19:30 Program: gruppe 3 / Viggo Kaffetjans: Peter K vi så på klubprojekter med udgangspunkt i ¨den liste, vi fik udarbejdet ved sidste møde. Download den ajourførte oversigt HER! Beslutsomheden var dogh -trods kraftige opfordringer - ikke så stor. Følgende udmeldinger kom dog frem: Sven: Bagsværd sø (31) Viggo: Smør- og Fedtmosen (17) Lars: Sophienholm (49) John: Daimi (50) John: Jernpladsen (51) Peter: Roklubberne ved Radiomarken (52) 3eter: Vandføringen fra Søndersø til København (53) Viggo havde fundet en video til os med gode råd om forskellige optageteknikker: https://www.youtube.com/watch?v=IiyBo-qLDeM Onsdag den 25. november 2020 kl. 19:30 Program: gruppe 3 / Viggo Kaffetjans: Sven Viggo havde anskaffet sig en moderne stabilisator (gimbal), der kan bruges til et fullsize kamera. Først viste han en video med 10 basale gimbal optagemetoder efterfuldt af egne prøveoptagelser. Derpå demonstrerede han hvordan man kan automatisere en kompleks panorering og til sidst hvordan man med den indbyggede billedbehandling er i stand til automatisk at følge et bevægeligt objekt f.eks. en foredragsholder. En spændene aften der hos flere deltagere satte gang i købe-genet. Onsdag den 2. december 2020 kl. 19:30 Program: gruppe 1 / Lars Kaffetjans: Søren Program: Lars havde lavet synopsis til historien om Sophienholm Slot(49), der blev opført som sommerhus for en københavnsk grosserer. Forinden hørte vi om Lrs bestræbelser på at finde en nærmere definition på hvad et synops er. Det skal altid være kort, men alligevel i tilstrækkeligt omfang,fortælle hvad projektet går ud på (Vi må vist bare i vor uvidenhed gøre det så godt vi nu kan.) Efter kaffen demonstrerede Viggo igen sin gimbal for Søren og andre interesserede. Afgjort et interessant og relevant hjælpemiddel, som helt sikkert skaber både udfordringer og problemer med sine muligheder for dynamisk kameraføring. Bare det så også hjælper fortællingen videre! Onsdag den 9. december 2020 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet indtil videre. Onsdag den 16. december 2020 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet indtil videre. GODT NYTÅR 2021 Onsdag den 6. januar 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet indtil videre. Onsdag den 13. januar 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet indtil videre. Onsdag den 20. januar 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet indtil videre. Onsdag den 27. januar 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet indtil videre. Onsdag den 3. februar 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet indtil videre. Onsdag den 10. februar 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet Onsdag den 17. februar 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet Onsdag den 24. februar 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet Onsdag den 3. marts 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet Onsdag den 10. marts 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet Onsdag den 17. marts 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet Onsdag den 24. marts 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet Onsdag den 31. marts 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet Onsdag den 7. april 202 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet Onsdag den 14. april 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet Onsdag den 21. april 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet Onsdag den 28. april 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet Onsdag den 5. maj 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet Onsdag den 12. maj 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet Onsdag den 19. maj 2021 kl. 19:30 På grund af corona-restriktionerne er der ingen mødeaktivitet Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19:30 Åbent hus hvor vi vil aftale, hvad vi kal arbejde med i den sidste del af forårssæsonen. Kaffetjans: Bestyrelen/Lars Vi passer på hinanden - HUSK mundbind og coronapas - Hold afstand! Lars bød velkommen, og da det jo efter nedlukningen var en slags sæsonåbning startede vi med hvidvn, snacks og en lille tale fra formand Lars. Så kumne vi gå i biografen, hvor vi havde et noget broget program. Vi så et par videoer med pelle alias Trine Gadegaard. Lars præsenterede et oplæg til efterårets store gruppetest af mulighederne i vor greenscreen-væg. (Hen over sommeren vil væggen igen blive malet over - nu med ægte greenscreen-farve. (Man kan jo blive helt grøn af misundelse!) Mere om dette ved en senere lejlighed. Til test af de ny højttalersystem. Vi hørte lidt opera fra YouTube (Rigoletto blandt andet). Måske manglede det lidt friskhed og punch. Vi må hellere prøve en anden gang m,ed tiptop lydfiler - måske var dt bare vor svækkede hørelse? Ved kaffen var det tydeligt, at alle glædede sig over gensynet med kammeraterne og de kære omgivelser. Sidste frist: Forslag til behandling på generalforsamlingen den 9. juni 2021 skulle være indsendt til bestyrelsen den 26. maj. Ingen forslag indkommet. Onsdag den 2. juni 2021 kl. 19:30 Program: gruppe 2 / Lars Kaffetjans: Ove Åbent hus - Vi fortsatte snakken om green screen. Lars havde fundet en video på YouTube, som belyste forskellen på at bruge tonet maling fra byggemarkedet kontra brug af en professionel maling. Videoen var forresten peoduceret af farveproduceten Rosco, som netop producerer professionel maling til green screen - men desværre ikke kan levere til Danmark. Der er heldigvis rigtig mange videoer om green screen. Her er der for ekempel en, som tager os godt rundt om alle overvejelserne omkring opsætning ag green screen: https://www.youtube.com/watch?v=1bNromvJAgI I denne video give centrale tips om løsning af belysningsproblemet: Belysning: https://www.youtube.com/watch?v=D2E601B-ktg Onsdag den 9. juni 2021 kl. 19:30 Generalforsamling i klublokalerne Kaffetjans m.m.: bestyrelsen Dagsorden er udsendt til medlemmerne 4. marts 2021. Onsdag den 16. juni 2021 kl. 19:30 Program: gruppe 3 Kaffetjans: Sven Åbent hus - intet fastlagt program – GOD SOMMER! Onsdag den 11. august 2021 kl. 19:30 Åbent hus - intet fastlagt program Åbner/lukker: gruppe 2 Onsdag den 18. august 2021 kl. 19:30 Åbent hus - intet fastlagt program Åbner/lukker: gruppe 3 Onsdag den 25. august 2021 kl. 19:30 Åbent hus - intet fastlagt program Åbner/lukker: gruppe 1 Onsdag den 1. september 2021 kl. 19:30 Programansvarlig/kaffetjans: Gruppe 2 Program æsonstart 3 min. sommerkonkurrence Onsdag den 8. september 2021 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 2 Kaffetjans: John Program: Udvælgelse af produktioner til Sjællandsstævnet Onsdag den 15. september 2021 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 3 Kaffetjans: Lars Program: Onsdag den 22. september 2021 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 3 Kaffetjans: Leif C Program: Onsdag den 29. september 2021 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 1 Kaffetjans: Leif G Program: Onsdag den 6. oktober2021 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 1 Kaffetjans: Leif J Program:
SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 18 Premium
År Producent Titel Længde 2021 Klubmesterskabet aflyst på grund af gorona-pandemi. 2020 Leif Gredsted Azorerne 0:15:00 Playliste 2019 Leif Gredsted Helgoland 0:07:30 Playliste 2018 Sven E. Ottosen Talisman - Magiske Objekter 0:03:00 Playliste 2017 Leif Christiansen Horne Kirke 0:04:20 Playliste 2016 Jørgen Olsen Ildsjælene 0:19:35 Playliste 2015 Lars F. Hansen Vores Caminotur 0:13:45 2014 Eyvind Dekaa Glem ikke Yolanda 0:13:45 2013 Eyvind Dekaa Guided tur på koldkrigsmuseet 0:18:30 2012 Lars F. Hansen Villa Ephrussi de Rothschild 0:06:38 2011 Søren Wang Ladda Resort 0:22:40 2010 Ove Nysom Besøg i Andelslandsbyen Nyvang 0:10:30 2009 Sven E. Ottosen Livet i Børnehøjde 0:10:00 (NB: Må ikke vises offentligt!) 2008 Sven E. Ottosen Rørsmeden 0:11:15 2007 J. Møller Andersen Gladsaxebanden filmer i Fredericia 0:18:00 2006 Gladsaxe-banden Det jyske Klondyke 0:20:00 2005 Gladsaxe-banden Vi besøger Brande 0:15:00 2004 Børge Traun På Museum med Morten 0:15:00 2003 Ejvind Solberg På sporet af Prag 0:10:15 2002 Ulrik E. Nielsen Tidlig Morgen 0:05:00 2001 Søren Bygbjerg En Hjertesag 0:05:00 2000 Frits Thorup Videokursus 0:07:00 1999 Ove Nysom Livets Lys 0:06:10 1998 Ove Gendrup Bretagne 0:19:00 1997 Mads Nicolai Nielsen I drømmenes Spor 0:22:30 1996 (Ændret angivelse af årstal herefter!) 1995 Ove Gendrup Mongoliet 0:19:30 1994 Kenneth Ring Romeo & Julie 0:06:40 1993 Ejvind Solberg Hansen Opera i Paris 0:06:50 1992 Ove Nysom Sommerferieaktiviteter 1991 Palle Hansen 16 Nye Poter 0:14:00 1990 Palle Hansen Bag Balladen 1989 Ejvind Solberg Hansen Rosenholm Slot 0:06:50 1988 Ove Schmidt, Kirsten Helene og Finn Østergaard 1987 Rudi Kesller R.K.- film fra starten 1986 Rudi Kessler Skulptur 85 1985 Rudi Kessler Farø Broerne 1984 Willy Lønsted Smalfilmer i 20 år 1983 Ove Nysom Diskobugten 1982 Ove Nysom Sisimiut 81 1981 Rudi Kessler En hilsen fra Eteråret 1980 Willy Lønsted Forår i Haven 1979 Palle L. Bek Gammelt Håndværk - Nye Smykker 0:26:00 1978 Rudi Kessler ? 1977 Ove Nysom En Sommerdag 1976 Willy Lønsted ? 1975 Rudi Kessler & Willy Lønsted 1974 Jørgen Ravn 1973 Willy Lønsted 1972 ? 1971 ? 1970 ? 1969 ? 1968 Anton Hansen 1967 Svend Bertelsen 1966 Aksel Martinussen 1965 Karen Jensen Gaard 1964 Gert Schmeltz Petersen 1963 Gert Schmeltz Petersen 1962 Bent Thomsen Lille fly omkring (se hele playlisten fra klubbens første gruppekonkurrence i 1962: Klik her!
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
2020 Leif Gredsted Azorerne Playliste 2019 Leif Gredsted Helgoland Playliste 2018 Sven E. Ottosen Talisman Playliste 2017 Leif Christiansen Horne Kirke Playliste 2016 Jørgen Olsen Ildsjælene Playliste 2015 Lars F. Hansen Vores Caminotur 2014 Eyvind Dekaa Glem ikke Yolanda 2013 Eyvind Dekaa Guided tur på koldkrigsmuseet 2012 Lars F. Hansen Villa Ephrussi de Rothschild 2011 Søren Wang Ladda Resort 2010 Ove Nysom Besøg i Andelslandsbyen Nyvang 2009 Sven E. Ottosen Livet i Børnehøjde 2008 Sven E. Ottosen Rørsmeden 2007 J. Møller Andersen Gladsaxebanden filmer i Fredericia 2006 Gladsaxe-banden Det jyske Klondyke 2005 Gladsaxe-banden Vi besøger Brande 2004 Børge Traun På Museum med Morten 2003 Ejvind Solberg På sporet af Prag 2002 Ulrik E. Nielsen Tidlig Morgen 2001 Søren Bygbjerg En Hjertesag 2000 Frits Thorup Videokursus 1999 Ove Nysom Livets Lys 1998 Ove Gendrup Bretagne 1997 Mads Nicolai Nielsen I drømmenes Spor
SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 18 Premium
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
Vi kan uden overdrivelse love, at deltagelsen i disse aktiviteter giver et stærkt kammeratskab, · masser af udfordringer og · udviklingsmuligheder, · mulighed for at prøve kræfter med opgaver ud over dagligdagen, · højt adrenalinniveau når det virkelig går løs, og ikke mindst · mange gode kontakter til entusiaster fra andre foreninger m.v. 24. august 2019 Reportage fra Gladsaxedag 2019. på rundtur med “letbanetoget” og oplev glimt fra dagens mange arrangementer. Sommer 2019 > Prodktion af oplevelsesvideoer til 4M Video’s cykelmotionsprojekt Se playlisten HER! 6. oktober 2018 Optagelse af FDF ladsaxes Brassband 50 åra jubilæumskoncert i Grønnemose Skoles festsal. 8. november 2017 Besøg af Palle Bek, klubmesteren fra 1979 Klubben havde besøg af Klubmester 1979, nu tidligere medlem Palle Bek og ligeledes tidligere medlem Ingjalt Just. Efter visning af 1979-vinderfilmen: Gammelt håndværk – Nye Smykker (1979-100) optog vi dette interview. Videoteam: Medvirkende – Palle Bek, Ingjalt Just og Børge Traun Fotografer & Teknik – Leif Juel Sørensen, Søren Wang, Sven E. Ottoen, Ole Bengtsen & Lars Hansen Om baggrunden for filmen var, fortalte Palle Bek, at han i 1975 var tiltrådt som salgsansvarlig i Den kgl. Porcelainsfabriks nye salgsselskab. Der var man for nyligt begyndt produktionen af smykker, som nu skulle afsættes og især eksporteres. Som smalfilmer så han chancen for at lette sit arbejde med en film, som kunne berette om produktionsprocessen overfor kunderne. Porcelænsfabrikken betalte omkostningerne og daværende GSV Gladsaxe Smalfilm Klubleverede medlemmer til den omfattende produktionen. Filmen blev en stor succes og blev oversat til flere sprog, så den gik sin gang over en stor del af verden. 18. oktober 2017: 40 års jubilarer I år har klubben 3 medlemmer, som kan fejre 40 års medlemsskab: Ove Nysom, Ejvind Solberg Hansen og Palle Hansen. Der optages i den anledning 3 interviewfilm som gruppeprojekter: Du kan se resultatet her: 8. oktober 2017: 40 års jubilarer I år har klubben 3 medlemmer, som kan fejre 40 års medlemsskab: Ove Nysom, Ejvind Solberg Hansen og Palle Hansen. Der optages i den anledning 3 interviewfilm som gruppeprojekter: Du kan se resultatet her: 27. august 2016 Hjertefoereningen Gladsaxe På Gladsaxedagen optager klubben en informationsvideo til Hjertefoereningen. Se videoen her: 14. maj 2016 Skatteøen Herlev Revy- og Teaterforening opfører igen Skatteøen med musik af Sebastian og tekster af Preben Harris. En flot og stoslået opsætning, som klubben foreviger på video. Se et kort uddrag her! Forår 2016 Klubben producerer webvideo til GXU Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole. Se videoen her: 26. september 2015 Ildsjælene Som en yldest til de ildsjæle, som kæmpede for at redde Aldershvile Slotsruin fra nedrivning, blev der den 26. september 2015 afsløret mindeplader ved Aldershvile Slotsruin for Ib Spang Olsen og Arne Hermann. Se videoen her! 26. December 2014 Søborg Kirke 100 års jubilæum I december 2014 kunne Søborg Kirke fejre 100 års jubilæum. Det blev bl.a. markeret med en festkoncert i kirken med opførelse af J. S. Bach’s Juleratorium samt en festgudstjeneste. GFV medlemmer optog begge de store begivenheder, og det er blevet til et boxsæt med både en BluRay skive og en cd. Resultatet er bl.a. blevet præsenteret ved flere udslgte frestillinger i Gladsaxe Bio. Se et kort uddrag af festkoncerten her! 3. December 2014 Luciakncert på Gladsaxe Rådhus Børn fra Gladsaxe kmmunes børneinstitutiner mødtes i Rådhushallen g gav en lille koncert for Kmmunens politikere, medarbejdere, forældre og andre interesserede. Se videoen her! Efterår 2014 Promotionvideo til hjemmesiden for Gladsaxe-Minisport. Videoen er en kort introduktion til en række sportsgrene under fællesbetegnelsen ”Minisport”. Videoen er en kombination af Stillbilleder, grafik og video, hvor speakfeltet er optaget med en greenscreen som baggrund. Baggrunden er herefter udskiftet med, de enkelte sportsgrenes logos. Se videoen her! Optog klubben indvielsen af Immigrantmuseet i Farum. Der blev dels produceret en kort introduktionsvideo til museets hjemmeside, dels omfattende dokumentationsoptagelser til museets senere brug og arkivformål. Du kan se den korte introduktionsvideo her: 20. oktober 2011 fylder Gladsaxe Lokalhistoriske Forening 70 år GFV er på pletten til jubilæumsreceptionen i Aktivitetscentret. Desuden bliver der foretaget en række yderligere dokumentationsoptagelser. Oktober 2011Klubben laver videooptagelser til optagelsen af Kai's Avis i Guiness Book of Records. Lørdag den 20. august 2011 optager klubben Gladsaxedagen 2011. December 2010 optager klubben for Gladsaxe Svømmehal en informationsvideo om det Poseidon sikkerhedssystem, som svømmehallen installerer som den første i Danmark. Systemet alarmerer svømmehallens livreddere hvis en person ligger stille i et af bassinerne i mere end 10 sekunder. Videoen vises løbende på svømmehallens informatiosskærme. Du kan se videoen her: Torsdag den 10. juni 2010 optog klubben Herlev Revy & Teaterforenings opf’ørelse af rockoperaen Aida, med musik af Elton John. Optageforholdene var ret vanskelige, og mange scener var kun oplyst med følgespot. Der forestod derfor en lang og vanskelig efterbearbejdning før det endelige resultat kunne afleveres i august. Du kan se en prøve fra forestillingen her: andag den 26. april 2010 optog klubben Bizet's "Carmen" på Mantziusgrden i Birkerød. Det er den største produktion klubben har været indblandet i nogensinde. Ikke alene optagelsen var en stor udfordring, fordi der var ikke var noget PA lydanlæg i brug, som det er sædvane ved vore revyoptagelser. Både scenen og det symfoniorkester, som medvirkede skulle dækkes lydmssigt. Også lysmssigt var det en vanskelig produktion. Men efter de mange anstrengelser var resultatet også vellykket. Du kan se et eksempel fra forestillingen her: (klik på billedet.) Fredag den 19. marts 2010 Optog klubben den traditionsrige Dragør Revy 2010, som blev opført på Wiedergrden i Dragør. Det blev igen en meget vellykket optagelse. Du kan se et eksempel fra forestillingen ved at klikke her. Fredag den 20. april 2007 var klubben igen på banen som statister i et Ulrik indslag til DR1's underholdningsserie "Hiv stikket ud". Det var Frits, Leif og Jane, hvor især Frits havde en fremtrædende rolle. Se indslaget her Fredag den 6. april 2007 medvirkede 3 af klubbens medlemmer, Leif Christiansen, Ove Nysom og Jørgen Møller Andersen, i et indslag i DR1's underholdningsserie "Hiv stikket ud", som vort tidligere medlem Ulrik E. Nielsen har idéudviklet for DR. Se indslaget her Onsdag den 14. marts 2007 Børge Traun stod for arrangementet af kulturtræf i Gladsaxe hovedbibliotek: Her var offentlig adgang, og Børge Traun holdt det store arrangement i stramme tøjler. Ud over klubbens 3-kamera produktionsteam kunne man opleve:Harmonikaklubben Harmonisterne, Den Grønne Guide i Gladsaxe Jesper Bjerring Larsen, Familieakrobaterne, samt fritidskonsulent Rikke Clausen og kulturkonsulent Helena Jørgensen Se uddrag af programmet her! Fredag den 20. april 2007 var klubben igen på banen som statister i et Ulrik indslag til DR1's underholdningsserie "Hiv stikket ud". Det var Frits, Leif og Jane, hvor især Frits havde en fremtrædende rolle. Se indslaget her Fredag den 6. april 2007 medvirkede 3 af klubbens medlemmer, Leif Christiansen, Ove Nysom og Jørgen Møller Andersen, i et indslag i DR1's underholdningsserie "Hiv stikket ud", som vort tidligere medlem Ulrik E. Nielsen har idéudviklet for DR. Se indslaget her Onsdag den 14. marts 2007 Børge Traun stod for arrangementet af kulturtræf i Gladsaxe hovedbibliotek: Her var offentlig adgang, og Børge Traun holdt det store arrangement i stramme tøjler. Ud over klubbens 3-kamera produktionsteam kunne man opleve:Harmonikaklubben Harmonisterne, Den Grønne Guide i Gladsaxe Jesper Bjerring Larsen, Familieakrobaterne, samt fritidskonsulent Rikke Clausen og kulturkonsulent Helena Jørgensen Se uddrag af programmet her! Situationer fra klubbens optagelse af Situationer fra optagelsen af Rødovre Revyen 2004 Situationer fra klubbens optagelse af Farum Revyen 2005 "Den Store Løkkepose" Situationer fra optagelsen af Rødovre Revyen 2004 I efteråret 2004 optager GFV Bagsværd Amatør Scenes 50 års jubilæumsforestilling: "Grevinden af Bagsværd". Her er nogle glimt fra forestillingen.
Klubproduktioner:
zz
SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 18 Premium
Bestyrelse m.m.
Bestyrelse: Formand Lars Find Hansen Næstformand John Poul Jensen Sekretær Viggo Buje Kasserer Leif Gredsted Bestyrelsesmedlem Leif Christiansen Suppleant Søren Wang Suppleant Ole Bengtsen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Andre tillidsposter: Revisorer Peter Kjær og Ledif Juel Sørensen Hjemmesideredaktør Leif Christiansen Videotek Leif Christiansen Kaffetjans/køkken Se i programmet Teknisk chef Leif Christiansen Tlf.: 2290 8660 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Programudvalg: uProgramdvalg 1 Programudvalg 2 Proframdvalg 3 John Poul Jensen Leif Gredsted Viggo Buje Lars Hansen Peter Kjær Søren Wang Leif Juel Sørensen Ole Bengtsen Leif Christiansen Sven Ottosen Ejvind Solberg Børge Traun Ove Nysom T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Søborg Kirke Info-gruppen John Poul Jensen John Poul Jensen Viggo Buje Leif Gredsted Svaleruteprojekt Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Lars F Hansen Viggo Buje Leif Gredsted John Poul Jensen Ejvind Solberg Sven E Ottosen Ove Nysom Leif Juel Søren Wang Ole Bengtsen Peter Kjær Leif Christiansen Teknikgruppen Lars Hansen Viggo Buje Leif Christiansen John Poul Jensen Ole Bengtsen
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
BESTYRELSE m.m. Bestyrelse: Formand Lars Find Hansen Tlf.: 39 67 03 38. Næstformand John Poul Jensen Sekretær Viggo Buje Kasserer Leif Gredsted Bestyrelsesmedlem Leif Christiansen John Poul Jensen Suppleant Søren Wang Suppleant Ole Bengtsen Andre tillidsposter: Revisorer Ove Nysom Hjemmesideredaktører Leif Christiansen Videotek Kaffetjans/køkken Se i programmet Teknisk chef Leif Christiansen Tlf.: 2290 8660 Programudvalg: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 John Leif G Viggo Lars Peter K Søren Leif Juel Ole B leif C Sven Ejvind Palle Børge Traun Ove
SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 18 Premium
Formand: Lars Find Hansen Egebjerghuse 35 2750 Ballerup e-mail Tlf.: 3049 1520 Kasserer: Leif Gredsted Skovbovænget 92B 3500 Værløse e-mail Tlf.: 2339 4452 Webmaster & teknisk chef: Leif Christiansen Frederikssundsvej 106A, 1. tv 2400 København NV e-mail Tlf.: 2290 8660 Klubbens e-mail: post@gfv.dk
Klubbens hjemmeside: www.gfv.dk Telefon i klubben: 6151 6346 (Kun på mødeaftener!) Klublokale på: Skovbrynet skole, Indgang i gavlen, Kælderen, Værebrovej 156, 2880 Bagsværd
Kontakt:
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
KONTAKT: Formand: Lars F. Hansen Egebjerghuse 35 2750 Ballerup e-mail Tlf.: 3049 1520 Kasserer: Leif Gredsted Skovbovænget 92B 3500 Værløse Tlf.: 2339 4452 Webmaster & teknisk chef: Leif Christiansen Frederikssundsvej 106A, 1. tv 2400 København NV e-mail Tlf.: 2290 8660 Klubbens e-mail: post@gfv.dk Klubbens hjemmeside: www.gfv.dk Telefon i klubben: 6151 6346 (Kun på mødeaftener!) Klublokale på: Skovbrynet skole, Indgang i gavlen, Kælderen, Værebrovej 156, 2880 Bagsværd
SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 18 Premium
Links:
Klubbens sider: YouTube Medlemssider: Leif Christiansen YouTube Vimeo Leif Gredsted YouTube Andre hjemmesider: Sjællandsstævnet Gratis musikfiler til dine videoer
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 18 Premium
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub

Persondatapolitik for www.gfv.dk

www.gfv.dk er hjemmeside for foreningen GFV Gkadsaxe Film- og Videoklub, stiftet den 7. februar 1962. Klubben har hjemsted i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Film- & Videoklub er en frivillig forening for alle med interesse for at arbejde med levende billeder på amatørbasis. www.gfv.dk bruger ikke cookies og foretager ingen registrering eller opbevaring af oplysninger om besøgendes identitet. Vort webhotel www.one.com foretager statistiske registreringer af trafikken på hjemmesiden i summarisk, anonymiseret form. Finder man vor hjemmeside via en søgemaskine, kan der der ske registrering der, som vi ikke har indflydelse på eller adgang til. For nærmere oplysning om omfanget heraf henvises til den pågældende søgemaskines hjemmeside. Links og mail-adresser, som er vist på www.gfv.dk. er enten modtaget fra de pågældende organisationer/personer eller er hentet fra offentligt tilgængeligt materiale fra de pågældende organisationer/personers hjemmesider. Vi har ingen indflydelse på eventuelle registreringer på hjemmesider, der linkes til. Ønskes oplysninger på www.gfv.dk fjernet, ændret eller ajourført sendes en mail til webmaster@gfv.dk. Rettelsen vil blive behandlet hurtigst muligt. Der kan kræves dokumentation for afsenders identitet og adkomst. Webmaster 27. maj 2018 Anbefalinger: (Præmieret af EU for perondatasikkerhed) Browser uden registrering: Cliqz (Tyskland) Søgemaskiner uden registrering: Startpage (Holland) DuckDuckGo (USA)